Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών Upskilling and Reskilling, εκπαίδευση μεντόρων και πλατφόρμα

Συν-σχεδιασμένα, καινοτόμα, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμα προγράμματα σπουδών για την επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό βασισμένα στη χαρτογράφηση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων. Αυτό το αποτέλεσμα θα συμβάλει σε ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στα αποτελέσματα του WP2, προσαρμοσμένο στον εκπαιδευόμενο και στις ανάγκες των πιο ευάλωτων συμμετεχόντων σε συνδυασμό με επαγγελματίες του κλάδου. Ποτέ δεν έχει αναπτυχθεί βιογραφικό σημείωμα στην Ευρώπη.

Στις αγροτικές περιοχές, πολλοί ενήλικες χρειάζονται στοιχεία αναφοράς για έμπνευση, ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα. Η τοπική δοκιμή της εκπαίδευσης με την ομάδα-στόχο δεν θα χρειαστεί μόνο κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία αλλά και ένα άγγιγμα του τοπικού συναισθήματος για να φέρει στο έδαφος τη γνώση και την εμπειρία από ανθρώπους σε ανθρώπους. Ήδη στη φάση προετοιμασίας, οι εταίροι έχουν εντοπίσει πιθανά στοιχεία αναφοράς που θα μπορούσαν να παρακινήσουν άτομα στις περιοχές. Κατά την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, προβλέπεται περαιτέρω εκπαίδευση για την επικύρωση και την περαιτέρω αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων.

Μια καινοτόμος πλατφόρμα μάθησης και εργαλεία για την παροχή εκπαίδευσης που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ομάδων-στόχων Upskill+.

Nothing to display yet