ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος αυτού του έργου είναι να πιλοτάρει μια διασκεδαστική και συναρπαστική εκπαιδευτική παρέμβαση σε κινητές συσκευές, με στόχο τους εφήβους για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας μέσω: α) Ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και των υγιεινών συνηθειών. β) Υποστήριξη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ώστε να αποκτήσουν ευρεία γνώση για το πώς να αναπτύσσουν διαδικτυακά μαθήματα και να εμπλέκουν τους μαθητές τους στη σωματική δραστηριότητα, παρέχοντάς τους χρήσιμα παραδείγματα. γ) Προώθηση της συνήθειας της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας και ευαισθητοποίηση των εφήβων σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και των υγιεινών συνηθειών. δ) Ανάπτυξη μιας διασκεδαστικής και συναρπαστικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα βασισμένη στο gamification για να παρακινήσει τους εφήβους να κάνουν σωματική δραστηριότητα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι εταίροι θα επικεντρωθούν σε διάφορες δραστηριότητες για να διασφαλίσουν την καλή εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου: - Τουλάχιστον 12 μέλη του προσωπικού των εταίρων και καθηγητές Φυσικής Αγωγής παρακολουθούν τη Διακρατική Εκπαιδευτική Εκδήλωση η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό που εμπλέκονται σε αυτό θα μοιραστεί την ιδέα του έργου σε περισσότερους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες. Επιπλέον, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα έγγραφο που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Έργου και στον λογαριασμό Facebook που θα εξηγεί τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. - Τουλάχιστον 12 καθηγητές Φυσικής Αγωγής ανά χώρα θα έχουν πρόσβαση και θα ολοκληρώσουν τη διαδικτυακή επιμόρφωση, η οποία θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν ευρεία γνώση σχετικά με υγιεινές συνήθειες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα μαθήματά τους για τη βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής . -Η αίτηση θα δοκιμαστεί από τουλάχιστον 240 μαθητές - Τουλάχιστον 120 εκπρόσωποι από εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον αθλητικό χώρο θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου αναμένεται ότι οι εταίροι θα αναπτύξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: -Το πρώτο αποτέλεσμα θα αποτελείται από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς που θα καλύπτει τα διάφορα στοιχεία του «Big 6» (σωματική δραστηριότητα, επαρκής ύπνος, χαμηλή οθόνη χρόνο, κατανάλωση αλκοόλ και καπνού και πρόσληψη υγιεινής τροφής) ώστε να μπορούν να τα ενσωματώσουν στις διδακτικές τους πρακτικές. Επιπλέον, αυτή η εργαλειοθήκη θα ενσωματώσει επίσης διαφορετικές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην τάξη. -Το δεύτερο αποτέλεσμα αποτελείται από μια διαδικτυακή εφαρμογή με οπτική όψη παρόμοια με το ClassDojo που θα περιέχει σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με το "Big 6", που θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με ελκυστικό τρόπο. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να επιλέξουν διαφορετικούς πόρους και να βελτιώσουν τις υγιεινές συνήθειές τους και θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις δικές τους επιδόσεις και την εξέλιξή τους, που απεικονίζονται σε ένα γραφικό που μετρά καθένα από τα στοιχεία «Big 6». -Το τρίτο αποτέλεσμα συνίσταται σε ένα μάθημα για ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που περιέχει κάποιες χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής με χρήση ψηφιακών εργαλείων και περιλαμβάνει τα μεγάλα 6 που θα δημιουργηθούν.