Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ «Feed the Landscape»

Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ «Feed the Landscape» Εκδηλώσεις αναπαραγωγής που απευθύνονται σε τοπικές ομάδες-στόχους, τοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά κέντρα κ.λπ. Αυτές οι εκδηλώσεις θα βοηθήσουν στην αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων με τελικά εργαστήρια για τη μεταφορά αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών.  

Η Fablim θα ηγηθεί της διοργάνωσης του «Feed The Landscape» ενός Φεστιβάλ που διοργανώνεται σε όλες τις περιοχές του έργου, συγκεντρώνοντας όλα τα αποτελέσματα του έργου που θα μεταφερθούν, δείχνοντας τις δυνατότητες του αγροτουρισμού να υποστηρίξει την απασχόληση. Θα είναι επίσης σαν ένα είδος αγοράς για την προώθηση των προσφορών και των προϊόντων της περιοχής για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

Φεστιβάλ θα διοργανωθούν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2024.