Innovatiivinen koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelma, mentorikoulutus ja alusta

Yhdessä suunniteltuja, innovatiivisia, osallistavia ja kestäviä maatilamatkailuyrittäjyyden opetussuunnitelmia, jotka perustuvat taitojen kartoittamiseen ja yhteensovittamiseen. Tämä tulos edistää WP2:n tuloksiin perustuvaa laadukasta opetussuunnitelmaa, joka on mukautettu oppijan ja haavoittuvimpien osallistujien tarpeisiin sekoitettuna alan ammattilaisten kanssa. Tällaista CV:tä ei ole koskaan kehitetty Euroopassa.

Maaseudulla monet aikuiset tarvitsevat viitehahmoja inspiraationa, erityisesti yrittäjyysalueella. Koulutuksen paikallinen testaus kohderyhmän kanssa ei tarvitse vain sopivia digitaalisia työkaluja, vaan myös ripauksen paikallista fiilistä tuodakseen tietoa ja ihmisten välistä kokemusta. Jo valmisteluvaiheessa yhteistyökumppanit ovat tunnistaneet mahdollisia vertailulukuja, jotka voisivat motivoida alueiden yksilöitä. Tulosten kehittämisen aikana suunnitellaan lisäkoulutusta tulosten validoimiseksi ja toistamiseksi.

Innovatiivinen oppimisalusta ja työkalut Upskill+ -kohderyhmien tarpeisiin ja odotuksiin mukautetun koulutuksen järjestämiseen.

Ei vielä mitään näytettävää