Maatilamatkailun opetussuunnitelman testaus ja tutkintojen tunnustaminen

Tämän tuotoksen päätavoitteena on kehittää CV:tä ja tunnistaa hankitut taidot hankkeen lopullisten edunsaajien kanssa parantaen alan haavoittuvien ryhmien ja työntekijöiden osaamista. Heidän työllistymisensä ja sosiaalisen integraation mahdollisuuksien parantaminen ovat UPSKILL+:n avaintekijöitä.

Osatavoitteet ovat:

Testata tosielämässä koulutusta, joka on kehitetty mukauttamalla kokemusta todellisiin parannuksiin.
Edistää osallistumista hankkeeseen osallistujina erilaisista koulutustaustoista ja -tarpeista.
Parantaa taitoja ja työllistettävyyttä tukemalla taitojen tunnustamista tai uudelleenkoulutusta osallistujille.

UPSKILL+ on osaamisen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää testattu opetussuunnitelma kaikissa kumppanimaissa ja integroida lopullisten edunsaajien suositukset. Oppimisresurssit linkitetään kunkin oppimisyksikön oppimistuloksiin ja suorituksen yhdistelmä puolestaan muodostaa perustan oppimistunnusten myöntämiselle. Sisäisen motivaation ylläpitämiseen käytetään pelimekaniikkaa, kuten palkitsemista, valintoja, pisteytystä, viitoitusta, sertifikaatteja ja tasoja.

Alusta ja sisältö testataan lopullisten kohderyhmien kanssa, jotta varmistetaan, että käytetyt mekanismit ovat heille sopivia. Hankkeessa hankittujen taitojen tunnustamiseen luodaan järjestelmä OpenBadges-yhteensopivien ansiomerkkien muodossa opittujen taitojen ja osaamisen tai muiden oppijan saavutusten perusteella. Nämä merkit antavat fyysisen esityksen oppijan ponnisteluista.

UPSKILL+ luo Open Badges -standardin kanssa yhteensopivat ansiomerkit ja standardien mukaisen validointijärjestelmän, joka mahdollistaa Open Badgesin myöntämisen ja lataamisen. "Sisäinen" merkkijärjestelmä tarjoaa myös tulostettavat PDF-todistukset, joissa on samat visuaaliset merkit, mutta myös selkeät tekstitiedot opituista taidoista ja QR-koodilinkin, joka johtaa takaisin oppimisalustalle myönnettyjen ansiomerkkien aitouden tarkistamiseksi.

Projekti tarjoaa opiskelijoille maatilamatkailun kautta ammattitaitoa parantavaa lähestymistapaa, jolloin he voivat todistaa uudet hankitut pätevyytensä ja saada palkkion ponnisteluistaan. Alusta ja sisältö testataan sen varmistamiseksi, että oppimismekanismit sopivat kohderyhmälle.

Ei vielä mitään näytettävää