Maatilamatkailun yrittäjyyden koulutuspolkujen ja kokemusten analysointi, opas ja kartoitus

Tärkeimmät tulokset ovat:

1. Osaamisryhmät yhdistävät hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ja avainhenkilöt, kuten kouluttajat ja paikalliset organisaatiot  kumppanimaissa seuraamaan kaikkia hankkeen toimia. Lopullinen kohderyhmä on koulutuspolun ytimessä, ja tavoitteena on, että toimijat voivat olla alusta alkaen täysimääräisesti mukana muokkaamassa luotavaa osaamisen kehittämispolkua kaikilla kumppanialueilla. EU-tasolla perustetaan yhteensä 6 osaamisryhmää.

2. Skills Map and Matrix. Kartta taidoista, resursseista, parhaista käytännöistä ja keskeisistä resursseista kehittää koulutusta paremmin. Kullekin alueelle ja kohderyhmille mukautettu taitoanalyysi, paikallisten resurssien ja parhaiden käytäntöjen kartoitus Euroopan tasolla antaa integroidun näkemyksen lähtökohdasta ja määrittää tavoitteet, jotka hyödyttävät paikallisia toimijoita. Tämä on perustavanlaatuinen tieto. Kansallisella tasolla tuotetaan yksi taitokartta ja -matriissi ja EU:n tasolla laaditaan yhteinen raportti parhaista käytännöistä.

3. Digitaaliset taidot. Interaktiivinen kartta, jossa on opetussuunnitelman resurssit, kehitetään. Kaikki tiedot tuodaan saataville kaikilla hankkeen kielillä ja helposti saavutettavissa olevalla tavalla, jotta kaikki alueet voivat hyödyntää saatuja tietoja ja hyödyntää useita vaihtoehtoja.

Ei vielä mitään näytettävää